W ramach swojej pracy często podejmuję współpracę z różnymi jednostkami administracji samorządowej, organizując szkolenia dla samorządów związane m.in. ze skuteczną profilaktyką realizowaną na poziomie samorządu (Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki), współpracując przy organizacje festynów dla całych rodzin, konferencji mających na celu przekazywanie mieszkańcom wiedzy  z zakresu wychowania dzieci jak również budowania relacji małżeńskich i wzmacniania statusu rodziny.