Jeżeli jesteś rodzicem i chcesz lepiej przygotować się do pełnionej roli (zgodnie z zasadą lepiej zapobiegać niż leczyć); jeżeli czujesz, że TY i Twoje dziecko pochodzicie z dwóch różnych planet (kobiety są z Wenus, mężczyźni są z Marsa, a dzieci to chyba z Księżyca); jeżeli Twoje dziecko jest agresywne, nieposłuszne, krzyczy i pyskuje; jeżeli czujesz, że zrobiłeś już wszystko a nadal nic nie pomaga to poniższe informacje są właśnie dla Ciebie.

logo-szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcowSzkoła dla Rodziców i Wychowawców

to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Mottem programu jest „Wychowywać to kochać i wymagać”.

Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii).

 

Tematyka zajęć:

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:

 • młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji,
 • potrzeba decydowania o sobie,
 • przedwczesne zainteresowanie seksem,
 • narkotyki,
 • niebezpieczeństwo mediów.

Warsztaty dla Rodziców:

Wykłady:

 • Młodzi a współczesne media
 • Multimedialny świat rodziny
 • Miłość jest sztuką
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo
 • Tradycja rodzinna źródłem budowania relacji
 • Wychowanie chłopców w czasach kryzysu męskości
 • Wychowywać ale jak
 • Wychowanie dziś